Właściciel serwisu PromoCeny.pl

promoceny.pl


INTERIA.PL sp. z o.o.

www.promoceny.pl


e-mail: info@promoceny.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych INTERIA.PL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0001009169, NIP 6772118727
Cel przetwarzania danych Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania tobie informacji handlowych w formie newslettera oraz mailingów
Twoje dane będą przetwarzane na podstawie usprawidliwionego celu Administratora danych w celach analitycznych i statystycznych
Podstawa prawna Przetwarzamy Twoje dane osobowe na zasadzie
1. zgody:
W toku rejestracji wyrażasz zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art.4 USUDE)
Odbiorcy danych Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Dane kontaktowe adres: INTERIA.PL sp. z o.o.; Ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
[]
administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez:
Adres pocztowy: INTERIA.PL sp. z o.o.
Na ręce: Inspektor Ochrony Danych
Ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Adres email: IOD@firma.interia.pl Numer telefonu: +48 12 646 20 30 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Okres przez który dane będą przechowywane twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres co do zasady 90 dni po odwołaniu przez Ciebie zgód jakie wyraziłeś.
Przekazywanie danych poza EOG Twoje  dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Twoje dane O jakich danych mówimy?
Chodzi o twój adres email oraz informacje związane z zainteresowaniami, tematami  usługami w ramach wysyłanych tobie materiałów handlowych.
Twoje prawa Prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia danych, a także inne prawa których opis znajduje się „http:prywatnosc.interia.pl
Informacje dodatkowe Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w zakładce "Prywatność"
https://prywatnosc.interia.pl
Prawo do cofnięcia zgody W każdym momencie możesz wycofać zgody udzielone w toku rejestracji do usługi. Wycofanie przeze Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem
Prawo do kontroli przetwarzania W każdym momencie możesz skierować do organu nadzorczego skargę  w celu kontroli zasad przetwarzania Twoich danych osobowych
Informacje o dobrowolności podania danych Informujemy, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla otrzymywania od nas informacji handlowych

,
Obserwuj nas:

Popularne sieci handlowe

Miasta