Urządzenie wielofunkcyjne HP PhotoSmart C5380

Urządzenie wielofunkcyjne HP PhotoSmart C5380

Obowiązuje 13. 07. 2009 - 31. 08. 2009
mono 600 dpi, 31 str./min.; kolor 9600x1200 dpi, 30 str./min.; Drukowanie zdj?? nie wymaga w??czenia komputera - po w?oýeniu karty pami?ci moýesz przegl?da?, wybiera? i edytowa? zdj?cia na jasnym kolorowym wyúwietlaczu o przek?tnej 6,1 cm. Moýliwoú? drukowania zdj?? i grafiki bezpoúrednio na noúnikach CD i DVD. Wykonaj w?asn? sk?adank? muzyczn? lub cyfrowy album fotograficzny i daj go bliskim w prezencie. Dzi?ki systemowi pi?ciu osobnych wk?adów z atramentami urz?dzenie pozwala na otrzymywanie zdj?? studyjnej jakooeci, a mo?liwooe? wymiany tylko tych, które si? zu?yj? zapewnia du?? oszcz?dnooe?.

Cena teraz: 599,00zł

ARCHIWUM - te towary nie są już w ofercie. Aktualna oferta TUTAJ

Podobne produkty

Przedstawiona oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest podstawą do żądania wyżej wymienionego towaru.

Popularne sieci handlowe