Nikon D5000 z obiektywem 18-105mm VR

Nikon D5000 z obiektywem 18-105mm VR

Obowiązuje 13. 07. 2009 - 31. 08. 2009
12,3 megapixeli, 2,7" LCD, 4 kl./sek., HD video. Najnowsza lustrzanka Nikon D5000 umo?liwia nagrywanie filmów w jakooeci HD z pr?dkooecią 24kl./sek. Dodatkowo wyposa?ona zosta?a w unikalny obrotowy monitor LCD o zmiennym k?cie nachylenia. Umo?liwia on wygodne fotografowanie/nagrywanie pod wszelkimi mo?liwymi k?tami i z ró?nych perspektyw, nawet w tak wymagaj?cych sytuacjach zdj?ciowych jak zawody sportowe czy fotografowanie z poziomu ziemi. Ponadto posiada bogaty zestaw narz?dzi do edycji zdj?? oraz 19 programów tematycznych. Po wykonaniu zdj?cia mo?liwy jest jego retusz ju? z poziomu aparatu, bez koniecznooeci korzystania z komputera. Wysok? jakooe? obrazu gwarantuje równie? czyszczenie matrycy z systemem sterowania przep?ywem powietrza oraz 11-polowy autofokus. Stabilizacja w obiektywie. Nikon D5000 z obiektywem 18-55 mm w cenie 2999,- Nikon D5000 z obiektywem 18-55 mm VR w cenie 3199,- Nikon D5000 z obiektywami 18-55 mm VR + 55-200 mm VR w cenie 3899,-

Cena teraz: 3 599,00zł

ARCHIWUM - te towary nie są już w ofercie. Aktualna oferta TUTAJ

Podobne produkty

Przedstawiona oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest podstawą do żądania wyżej wymienionego towaru.

Sieci handlowe