Cyfrowa ramka fotograficzna Philips 7FF2FPAS

Cyfrowa ramka fotograficzna Philips 7FF2FPAS

Obowiązuje 13. 07. 2009 - 31. 08. 2009
Dzi?ki najlepszemu ekranowi o du?ej g?stooeci pikseli Twoje najcenniejsze zdj?cia s? wyoewietlane z bogactwem szczegó?ów i ?ywymi kolorami, które charakteryzuj? odbitki o wysokiej rozdzielczooeci. Pe?na swoboda w zarz?dzaniu wyoewietlanymi obrazami bez koniecznooeci pod??czenia do komputera. Ustawienia pokazu slajdów: losowo, sekwencyjnie, efekty przejoecia. Automatyczne w??czanie i wy??czanie. Edycja zdj??: kopiowanie, usuwanie, obracanie.

Cena teraz: 269,00zł

ARCHIWUM - te towary nie są już w ofercie. Aktualna oferta TUTAJ

Podobne produkty

Przedstawiona oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest podstawą do żądania wyżej wymienionego towaru.

Sieci handlowe